Fiziskā apsardze

 

Objektu fiziskā apsardze nozīmē viena vai vairāku apsardzes darbinieku pastāvīgu atrašanos uz vietas objektā un nepārtrauktu situācijas kontroli. Šo pakalpojumu ir lietderīgi izmantot gan biroju ēkās, gan arī ražošanas un industriālajos objektos. Papildus situācijas kontrolei un drošības garantēšanai, apsardzes darbinieki var nodrošināt arī caurlaižu režīmu, cilvēku un transporta plūsmas kontroli, tehnisko ierīču (apsildes iekārtas, ugunsdzēsības trauksmes iekārtes u.tml.) kontroli, kā arī recepcijas pakalpojumus (zvanu administrēšana, pasta pieņemšana u.tml.).

 

"Paklat Latvija" uzskata, ka labākā servisa nodrošināšana sākas ar labākajiem darbiniekiem. Mēs saprotam, ka tieši profesionāli darbinieki spēlē noteicošo lomu kvalitatīva drošības servisa garantēšanai. Tādēļ Paklat Latvija savai komandai piesaista labākos apsardzes darbiniekus.

Piedāvājot fiziskās apsardzes pakalpojumus un nosakot to izcenojumu, tiek ņemts vērā objekta sarežģītības līmenis, darba apstākļi un darbinieku veicamās funkcijas.

 

"Paklat Latvija" ārkārtas situācijas gadījumos pēc izsaukuma nodrošina mobilās grupas izbraukšanu uz objektu.

 


Pieprasīt papildus informāciju

Copyright © Paklat

Izdrukāts no www.paklat.lv

Izdrukas datums: 23.07.2019